مسيحيت فرقه هاي زيادي دارد که يکي از اين فرقه هاي پرسروصدا در آمريکا گروه موسوم به مورمن ها بودند که به رهبري فردي به نام ژوزف اسميت در دهه ۱۸۲۰ميلادي شروع به فعاليت و تبليغات منجي گري کردند.

بنيادگرايي مورمني يک جنبش محافظه کارانه از مورمنيسم است که به چيزي باور دارد و عمل مي‌کند که پيروانش آن را جنبه‌هاي بنيادگرايانه مورمنيسم مي‌دانند. بنيادگرايان مورمن فرقه‌هاي متعددي تشکيل داده‌اند، که بسياري از آنها جوامعي کوچک، يکپارچه، و منزوي در مناطق غرب ايالات متحده ايجاد کرده‌اند

روزه گرفتن

اولين يكشنبه هر ماه، زمان روزه است. افراد و خانواده ها در صورت تمايل ممكن است روزهاي ديگري نيز بگيرند. خودداري از خوردن و آشاميدن براي دو وعده متوالي و نيز بخشيدن غذا يا پول به نيازمندان روزداري اين فرقه است. بعد از روزه اعضاي كليسا در جلسه روزه و شهادت دادن شركت ميكنند

منبع: کيهان پروفسور حميد مولانا