(۱۴۱۰-۱۳۱۸هـ ق)

ولادت و تحصیلات

علم و سیادت‏ پدر آیت الله سید محمد صادق برخاسته از خاندان علم و سیادت بود، پدرش با آیه الله حاج سیدابوالقاسم حسینى در سال ۱۲۷۶هجرى قمر ى در خانواده علم و سیاست دیده‏به جهان گشود.

تحصیلات
ابتدایى و سطح رادر مکتب دانشمندان آن دوره فرا گرفت.آنگاه به نجف اشرف مهاجرت کرد و از محضر آیات عظام آخوند ملّا محمد کاظم خراسانى (متوفى ۱۳۲۹ ه.ق)و آقا سید محمد کاظم طباطبایى یزدى (متوفی‏۱۳۳۷ ه.ق) استفاده کرد و به دریافت درجه اجتهاد موفق شد. سید در عتبات از محضر بزرگانى گون فقیه وارسته آیه الله حاج شیخ محمد بهارى همدانى (متوفى ۱۳۲۵ ه.ق) و آیهالّله حاج سید احمد تهرانى کربلایى (متوفى ۱۳۳۲ ه.ق) که از شاگردان مرحوم آیهالّله آخوند حسینقلى همدانى (متوفى ۱۳۱۱ه.ق) به شمار می‏رفتند بهره برد؛مدارج عالى اخلاقى راکسب کرد.آنگاه به ایران بازگشت.وهنگام ورود به همدان و استقبال شایسته‏اى از طرف مردم آن سامان صورت گرفت و بنا بر درخواست آنها در همدان رحل اقامت
افکند.

ویژگیهاى اخلاقی

با نگرش اجمالى به نظریات امام (قدس سره)، آیت الله خامنه‏ اى و نزدیکان آیت الله لواسانى می‏توان به خصوصیات ویژه این مرد الهى پى برد که از جمله :عمل به تکلیف ،ساده زیستی، انجام فرائض دراول وقت، تقیّد به نماز شب، خلوص در زندگی، سعى در حل مشکلات مردم، صله رحم، تواضع و فروتنی، قرائت چند نوبت قرآن در روزها، شهامتِ دفاع از حق، سلام دادن به کوچک و بزرگ، حسن خُلق در زندگى با همسر و فرزندان و مردم، احترام به بندگان خدا، شنیدن نظریات دیگران و …

وفات

سرانجام  بعد از یک دوران بیماری در روز هشتم مهر ۱۳۶۹ در ۸۹ سالگى دارفانى را وداع گفت وبه ملکوت اعلى پیوست. پیکر مطهرش
تشییع و به شهر مقدس قم منتقل گردید.و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومن (س) به خاک
سپرده شد.