(۱۴۲۳-۱۳۴۰هـ ق)

ولادت

فقیه معظم حضرت آیه اللّه آقاى حاج شیخ محمد کرمى حویزى، یکى از مراجع تقلید خوزستان و از مفاخر روحانیت شیعه و از علماى بزرگ اهواز به شمار می رفت.فقید سعید، در سال ۱۳۴۰ق (۱۳۰۰ش)، در نجف اشرف، در بیت علم و تقوا و فضیلت زداه شد.پدرش مرحوم آیه اللّه شیخ محمد طه حویزى (۱۳۱۷ـ ۱۳۸۸ق) ـ از علماى بزرگ خوزستان و از شاگردان محقق اصفهانى و نویسنده کتاب هاى فراوان در فقه و اصول و شعر و ادب ـ فرزند آیه اللّه شیخ نصرالله حویزى (۱۲۹۱ـ۱۳۴۶ق) ـ از شاگردان آخوند خراسانى، شیخ محمد طه نجف و میرزا حسین خلیلى تهرانى ـ فرزند علامه جلیل شیخ حسین خفاجى حویزى (م۱۳۰۶ق) ـ از شاگردان فقیه بزرگ شیخ محمدحسین کاظمى ـ (ماضى النجف وحاضرها، ج۲، ص۱۸۸ـ ۱۹۱)، و مادرش صبیه آیه اللّه شیخ ابوالقاسم مامقانى ـ فرزند آیه اللّه العظمى شیخ محمدحسن مامقانى ـ بوده است.

تحصیلات و اساتید

شیخ محمد طه حویزى (پدرش)

شیخ حسین زایرده ام(ره)

سید محمد بغدادى (ره)

سید محمدتقى خوانساری(ره)

سید محمد حجت (ره)

سید صدرالدین صدر (ره)

آیه اللّه العظمى بروجردی(ره)

تدریس

همزمان به تدریس سطوح عالیه و تألیف و نظم اشعار شیواى عربى پرداخت و نامش در اواسط علمى طنین افکن شد.

خدمات

در سال ۱۳۸۵ق، در اثر بیمارى پدرش، به اهواز مراجعت کرد و به تبلیغ و ترویج دین و فعالیت هاى علمى ود ینى و اجتماعى پرداخت. او بیش از ۳۰سال، به تألیف و تدریس و اقامه جماعت و پاسخگویى به مؤمنان و مستمندان پرداخت و پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، از سوى مردم خوزستان، براى نگارش قانون اساسى به عضویت مجلس خبرگان برگزیده شد.

تألیفات

 ۱٫ التفسیر لکتاب الله المنیر (۸ج)

۲٫ القول الجامع فى تحریر فروع الشرایع (۷ج)

۳٫ اتحاف الطالب فى حلّ عقده المکاسب (۵ج)

۴٫ الهدایه الى توضیح الکفایه (۵ج)

۵٫ شرح الدروس الشرعیه از شهید اول(۸ج)

۶٫ الوشاح على الشرح المختصر لتلخیص المفتاح (۳ج) در علوم معانى و بیان و بدیع، شرح تلخیص المفتاح قزوینی

۷٫ نتایج الفِکَر فى شرح الباب الحادى عشر (۴ج)

۸٫ الحیاه الروحیه (۴ج) تاریخ وقایع صدر اسلام و دوران امیرالمؤمنین

۹٫ بحوث و آراء (۶ج)

۱۰٫ التقریب الى حواشى التهذیب، در علم منطق، شرح تهذیب المنطق تفتازانی

۱۱٫ الاعمال الاربعه، در علم حساب و ریاضیات

۱۲٫ تخمیس قصیده کوثریه سید رضا هندی

۱۳٫ عواطف ثائره، ملحمه شعریه

۱۴٫ نهج البلاغه فى معارفه و فنونه (۳ج)، شرح نهج البلاغه

۱۵٫ قصص الانبیاء (مخطوط)

۱۶٫ دیوان اشعار (مخطوط)

۱۷٫ دیوان الحقائق ومطلع الفجر الصادق، در اخلاق و اجتماع

وفات

در تاریخ نهم بهمن سال۱۳۸۱ برابر ۲۵ ذى القعده سال ۱۴۲۳ق این متفکر اسلامى، متکلم عالى قدر و فقیه خبیر در ۸۲سالگى در اهواز دار فانى را وداع گفت و بنا به وصیتش در حجره مخصوص تدریس ایشان در اهواز مدفون گردید.