سید بن طاووس (ره) در “ألاقبال” گفت: در شب جمعه، دوازده شب مانده به آخر جمادى الآخر، حضرت آمنه بنت وهب (سلام الله علیها) به وجود شریف رسول خدا(صلی الله علیه و آله) حامله گردید. بدین منظور، سزاوار است که این شب را با احیاء نمودن به عبادات و طاعات الهى، تعظیم نمایند و آن را به خاطر رسول خدا(صلی الله علیه و آله) بزرگ بشمارند.(۱)

شایان ذکر است که حضرت عبدالله بن عبدالمطلب(علیه السلام) با راهنمایى هاى پدرش عبدالمطلب، با بانوى جلیل القدر و شریف قریش، یعنى آمنه دختر وهب بن عبد مناف ازدواج کرد و یک زندگى شیرین و صمیمى را پایه گذارى نمود. و این دو، مدتى در کنار یکدیگر زندگى کردند و در همان ایام، نطفه وجود شریف رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در رحم مادرش حضرت آمنه(سلام الله علیها) منعقد گردید و عبدالله بن عبدالمطلب(علیه السلام) براى دیدار فرزند خویش روزشمارى مى کرد و آن را بزرگترین و شیرین ترین لحظات عمرش مى دانست، ولیکن به خاطر ضرورت اقتصادى خانواده، به همراه بازرگانان قریش براى تجارت، عازم شام شد و در بازگشت از شام، در یثرب (مدینه منوره) بیمار و پس از مدتى در همان جا بدرود حیات گفت و به آرزوى همیشگى خویش در دیدن نوزاد شریف خود نایل نیامد.

وى، دو ماه و به روایتى هفت ماه پیش از میلاد مسعود رسول خدا(صلی الله علیه و آله) وفات یافت و هنگامى که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به دنیا آمد، سایه پدر بر سرش نبود و در عوض، جد بزرگوارش حضرت عبدالمطلب از او نگه دارى کرد و جاى خالى پدر را، براى او پر نمود.

۱- ألاقبال بالأعمال الحسنه، ج۳، ص ۶۲