عنوان: آشنایی با وظایف و حقوق زن
مولف: آیت الله ابراهیم امینی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات بوستان کتاب
سال نشر: ۱۳۸۴
نوبت نشر: اول
محل نشر: قم

اسلام به زن و مرد از زاویه «انسانى» نگریسته و هر دو را موجود شریفى دانسته که خداوند متعال از خلقت آن دو به خود بالیده است. به اقتضاى این آفرینش و به منظور ادامه حیات انسانى بر عهده هر یک، وظایفى گذاشته است.

اما گاهى براى برخى این وظایفِ مختلف و نیز حقوق متفاوت به درستى هضم نشده، لذا شبهه‏‌هایى در خصوص تبعیض‌‏آمیز بودن یا ضد آزادى بودن بعضى از احکام و قوانین براى‏شان به وجود آمده است.

در این کتاب، در دو بخش به تفصیل وظایف و حقوق زن، تبیین شده و از وجوه مختلفِ آزادى زن، حجاب، ازدواج و طلاق، مهریه، نفقه، فعالیت‏ هاى سیاسى و فرهنگى، خانه‏ دارى، هنر و حقوق طبیعى و اکتسابى سخن گفته شده است.