چارلز ژوزف آدامز از دانشمندان برجسته کانادایى و متخصّص در تاریخ مذاهب وعلوم اسلامى در۲۴ آوریل ۱۹۲۴ در هوستن از توابع تکزاس آمریکاى شمالى به دنیا آمده است .

 تحصیلات مقدّماتى خود را زادگاه و تحصیلات عالیه را در دانشگاه بى لردر تکزاس در ۱۹۴۷ با پایان رسانیده و مجدداً از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۱ مدرسه عالى ادبیّات را در دانشگاه شیکاگو طى کرده و در ۱۹۵۱ به درجه دکترا در تاریخ مذاهب نایل شده و مورّخ مذاهب گردیده است .

از نطر علاقه خاصّى که به اسلام و تحولات آن دارد از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۵ در موسّسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک جیل به مطالعه پرداخت و در ۱۹۵۷ در همین موسّسه و دانشکده الهیّات به تدریس پرداخته و مدّتى هم در انجمن مطالعات اسیایى مشاور و سردبیر بوده است .

پروفسور آدامز به جوایز متعددى از دانشگاه شیکاگو و دانشگاه مک جیل مفتخر گردیده است .

 مشارالیه عضو موسّسه خاورشناسى آمریکایى – خزانه دار انجمن آمریکایى مطالعات مذاهب – عضو اصلى انجمن مطالعات خاورمیانه و مدتى معاون آن گردیده و نیز مشاور و سردبیر انجمن مطالعات آسیایى شده است .

مشاغل

معاون مدیر موسّسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک جیل ۱۹۶۱ –  مدیر موسّسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک جیل ۱۹۶۳ – پروفسور کامل موسّسه مطالعات اسلامی  دانشگاه مک جیل.