1- با طهارت بودن. (يعنى با وضو بودن)

2- با کمال ادب خواندن.

3- با طماءنينه در حال ايستاده يا نشسته، بدون اينکه تکيه دهد يا چهار زانو بنشيند.

4- شمرده، شمرده بخواند، چنانچه در قرآن مى فرمايد: و رتّل القرآن ترتيلا.

5- جهر متوسط (يعنى معمولى بخواند) اگر ايمن از ريا باشد و الاّ آهسته بخواند.

6- با حال حُزن و گريه و بکاء باشد.

7- با تحسين و تجويد قرائت، يعنى با در نظر گرفتن قواعد تجويد.

8- اداء حقوق قرائت، با اينکه اگر به آيه سجده رسيده سجده کند، و اگر به آيه عذاب رسيد به خدا پناه ببرد و استعاذه کند و اگر به آيه رحمت و مغفرت برخورد کرد استرحام و استغفار و شکرگزارى نمايد و به آيات بهشت مسئلت و درخواست کند. و به آيه دعاء، دعا نمايد، وبه آيه تکبير، تکبير گويد و به آيه تسبيح، تسبيح کند.

9- قبل از شروع به قرائت استعاذه کند (اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم گويد).

10- پس از فراغ از قرائت هر سوره بگويد: صدق اللّه العلى العظيم و بلّغ رسوله الکريم اللّهم انفعنا به وبارک لنا فيه و الحمد للّه رب العالمين .1

از اميرمؤمنين عليه السلام روايت شده است: نگوييد رمضان؛ زيرا نمي دانيد رمضان چيست؟ اگر کسي گفت، بايد صدقه داده و روزه بگيرد؛ همان طور که خداوند فرموده است بگوييد ماه رمضان. 2

در اينجا گوشه اي از آداب اين ماه مبارک و ماه مهماني خدا را ذکر مي کنيم:

1. مستحب است که در سحر و افطار، قبل از شروع و بعد از گفتن بسم الله الرحمن الرحيم سوره قدر خوانده شود.

2. بهترين دعايي که خوب است قبل از افطار خوانده شود، دعايي است که در اقبال آمده و مفضل بن عمر آن را روايت کرده است: «اَللّهُمَّ رَبَّ النُّور العَظيم ….

3. از مراقبت هاي ماه مبارک رمضان، پاک کردن دل با توبه ي صادقانه است.3

4. از ديگر مراقبت هاي اين ماه، پاکيزه نمودن مال با دادن خمس است تا غذا، لباس، مکان و هر چيزي که روزه دار در آن دخل و تصرّف مي کند، پاک شود.

5. بايد براي شروع خوب سال، تلاش کند. روايات زيادي داريم که: ماه رمضان، ابتداي سال است؛ اگر انسان در اين ماه، خود را سالم نگه دارد، تمام سال سلامت خواهد ماند.

تفسير اطيب البيان: ص.33
کتاب ماه خدا، محمدي ري شهري، ج 1، ص 176
بهج ‏الصباغة ج 11 صفحه ‏ى 66