حدیث اول: حریم پاک.

عن النبی (ص) قال:

… و هی اطهر بقاع الارض واعظمها حرمة و إنها لمن بطحاء الجنة.

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در ضمن حدیث بلندی می فرماید:

کربلا پاکترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه ها است و الحق که کربلا از بساطهای بهشت است.

بحار الانوار، ج 98، ص 115 و نیز کامل الزیارات، ص 264

حدیث دوم: سرزمین نجات

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):

یقبر ابنی بأرض یقال لها کربلا هی البقعة التی کانت فیها قبة الاسلام نجا الله التی علیها المؤمنین الذین امنوا مع نوح فی الطوفان.

پیامبر خدا (ص) فرمود:

پسرم حسین در سرزمینی به خاک سپرده می شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازی که همواره گنبد اسلام بوده است، چنانکه خدا یاران مومن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد .

کامل الزیارات، ص،269، باب 88، ح 8

حدیث سوم:مسلخ عشق

قال علی (علیه السلام):

هذا… مصارع عشاق شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم و لا یلحقهم من کان بعدهم.

حضرت علی (علیه السلام) روزی گذرش از کربلا افتاد و فرمود:

اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهیدان است شهیدانی که نه شهدای گذشته و نه شهدای آینده به پای آنها نمی رسند.

تهذیب، ج 6، ص،73 و بحار، ج 98، ص .116

حدیث چهارم: عطر عشق

قال علی (علیه السلام)

واها لک ایتها التربة لیحشرن منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب

امیر المومنین (علیه السلام) خطاب به خاک کربلا فرمود:

چه خوشبویی ای خاک! در روز قیامت قومی از تو بپا خیزند که بدون حساب و بی درنگ به بهشت روند.

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 169

حدیث پنجم: ستاره سرخ محشر

قال علی بن الحسین (علیه السلام):

تزهر أرض کربلا یوم القیامة کالکوکب الدری وتنادی انا ارض الله المقدسة الطیبة المبارکة التی تضمنت سید الشهداء و سید شباب اهل الجنة.

امام سجاد (علیه السلام) فرمود:

زمین کربلا، در روز رستاخیز، چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا می دهد که من زمین مقدس خدایم، زمین پاک و مبارکی که پیشوای شهیدان و سالار جوانان بهشت را در بر گرفته است .

ادب الطف، ج 1، ص 236، به نقل از کامل الزیارات، ص 268.

حدیث ششم: کربلا وبیت المقدس

قال ابوعبدالله (علیه السلام)

الغاضریة من تربة بیت المقدس.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

کربلا از خاک بیت المقدس است.

کامل الزیارات، ص 269، باب 88 ح،.7

حدیث هفتم: فرات و کربلا

قال ابو عبد الله:

اءن أرض کربلا وماء الفرات اول ارض و اول ماء قدس الله تبارک و تعالی…

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبی بودند که خداوند متعال به آنها قداست وشرافت بخشید.

بحار الانوار، ج،98، ص 109 و نیز کامل الزیارات، ص .269

حدیث هشتم: کربلا کعبه انبیاء

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

لیس نبی فی السموات و الارض و اءلا یسألون الله تبارک و تعالی ان یوذن لهم فی زیارة الحسین (علیه السلام) ففوج ینزل و فوج یعرج.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

هیچ پیامبری در آسمانها و زمین نیست مگر این که می خواهند خداوند متعال به آنان رخصت دهد تا به زیارت امام حسین (علیه السلام) مشرف شوند، چنین است که گروهی به کربلا فرود آیند و گروهی از آنجا عروج کنند.

مستدرک الوسائل، ج 10، ص 244 به نقل از کامل الزیارات، ص 111

حدیث نهم: کربلا، مطاف فرشتگان

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

لیس من ملک فی السموات و الارض إلا یسألون الله تبارک و تعالی ان یوذن لهم فی زیارة الحسین (علیه السلام) ففوج ینزل و فوج یعرج.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

هیچ فرشته ای در آسمانها و زمین نیست مگر این که می خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زیارت امام حسین (علیه السلام) مشرف شود، چنین است که همواره فوجی از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجی دیگر عروج کنند و از آنجا اوج گیرند.

مستدرک الوسائل، ج 10، ص 244 به نقل از کامل الزیارات، ص 111

حدیث دهم: راه بهشت

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

موضع قبر الحسین (علیه السلام) ترعة من ترع الجنة.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

جایگاه قبر امام حسین (علیه السلام) دری از درهای بهشت است.

کامل الزیارات، ص 271، باب 89، ح 1

حدیث یازدهم:کربلا حرم امن

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

ان الله اتخذ کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یتخذ مکة حرما

امام صادق (ع) فرمود:

به راستی که خدا کربلا را حرم امن و با برکت قرار داد پیش از آنکه مکه را حرم قرار دهد

کامل الزیارات، ص 267 بحار، ج،98، ص .110

حدیث دوازدهم: زیارت مداوم

قال الصادق (علیه السلام):

زوروا کربلا و لا تقطعوه فاءن خیر أولاد الانبیاء ضمنته…

امام صادق (ع) فرمود:

کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید، چرا که کربلا بهترین فرزندان پیامبران را در آغوش خویش گرفته است.

کامل الزیارات، ص 269

حدیث سیزدهم: بارگاه مبارک

قال الصادق (علیه السلام)

«شاطی ء الوادی الایمن» الذی ذکره الله فی القرآن،(*) هو الفرات و «البقعة المبارکة» هی کربلا.

امام صادق (ع) فرمود:

آن «ساحل وادی ایمن» که خدا در قرآن یادکرده فرات است و با «بارگاه با برکت» نیز کربلا است.

*. قرآن مجید، سوره قصص آیه 30

بحار الانوار، ج 57، ص 203؛ به نقل از تهذیب

حدیث چهاردهم: شوق زیارت

قال الامام باقر (علیه السلام):

لو یعلم الناس ما فی زیارة قبر الحسین (علیه السلام) من الفضل، لماتوا شوقا

امام باقر (علیه السلام) فرمود:

اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین (علیه السلام) است از شوق زیارت می مردند.

ثواب الاعمال، ص 319؛ به نقل از کامل الزیارات.

حدیث پانزدهم: حج مقبول و ممتاز

قال ابوجعفر (علیه السلام):

زیارة قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و زیارة قبور الشهداء، و زیارة قبر الحسین بن علی علیهما السلام تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلی الله علیه و آله.

امام باقر علیه السلام فرمودند:

زیارت قبر رسول خدا «ص» و زیارت مزار شهیدان، و زیارت مرقد امام حسین علیه السلام معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا «ص» بجا آورده شود

مستدرک الوسائل، ج 1 ص، 266 و نیزکامل الزیارات، ص 156

حدیث شانزدهم: تولدی تازه

عن حمران قال: زرت قبر الحسین (علیه السلام) فلما قدمت جاءنی ابو جعفر محمد بن علی (علیه السلام)…. فقال (علیه السلام)

ابشر یا حمران فمن زار قبور شهداء آل محمد (ص) یرید الله بذلک وصلة نبیة حرج من ذنوبه کیوم ولدته امه.

حمران می گوید هنگامی که از سفر زیارت امام حسین (ع) برگشتم، امام باقر (علیه السلام) به دیدارم آمد و فرمود:

ای حمران! به تو مژده می دهم که هر کس قبور شهیدان آل محمد (ص) را زیارت کند مرادش از این کار رضایت خدا و تقرب به پیامبر (ص) باشد، از گناهانش بیرون می آید چون روزی که مادرش او را زاد.

امالی شیخ طوسی، ج 2، ص 28، چاپ نجف بحار، ج 98، ص 20

حدیث هفدهم: زیارت مظلوم

عن ابی جعفر و ابی عبد الله (علیهما السلام) یقولان:

من احب أن یکون مسکنه و مأواه الجنة، فلا یدع زیارة المظلوم.

از امام باقر و امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند:

هر کس که می خواهد مسکن و مأوایش بهشت باشد، زیارت مظلوم (علیه السلام) را ترک نکند.

مستدرک الوسائل، ج 10، ص .253

حدیث هجدهم: شهادت و زیارت

قال الامام الصادق (علیه السلام):

زوروا قبر الحسین (علیه السلام) و لا تجفوه فاءنه سید شباب أهل الجنة من الخلق وسید شباب الشهداء

امام صادق (ع) فرمود:

مرقد امام حسین (علیه السلام) را زیارت کنید و با ترک زیارتش به او ستم نورزید چرا که او سید جوانان بهشت از مردم و سالار جوانان شهید است.

مستدرک الوسائل ج 10 ص 256 و کامل ، ص 109

حدیث نوزدهم: زیارت،بهترین کار

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

زیارة قبر الحسین بن علی علیهما السلام من أفضل ما یکون من الأعمال.

امام صادق (ع) فرمود:

زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) از بهترین کارهاست که می تواندانجام یابد.

مستدرک الوسائل، ج 10، ص .311

حدیث بیستم: سفره های نور

قال الامام الصادق (علیه السلام)

من سره ان یکون علی موائد النور یوم القیامة فلیکن من زوار الحسین بن علی (علیهما السلام)

امام صادق (ع) فرمود:

هر کس دوست دارد روز قیامت، بر سر سفره های نور بنشیند باید از زائران امام حسین (علیه السلام) باشد.

وسائل الشیعه، ج 10، ص 330، بحار الانوار، ج 98، ص 72.

حدیث بیست ویکم: شرط شرافت

قال الصادق (علیه السلام)

من اراد ان یکون فی جوار نبیه و جوار علی و فاطمه فلا یدع زیارة الحسین علیهم السلام .

امام صادق (ع) فرمود:

کسی که می خواهد در همسایگی پیامبر (ص) ودر کنار علی (ع) و فاطمه (س) باشد زیارت امام حسین (ع) را ترک نکند.

وسائل الشیعه، ج 10 ص 331، ح 39

حدیث بیست ودوم: زیارت، فریضه الهی

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

لو ان احد کم حج دهره ثم لم یزر الحسین بن علی (علیه السلام) لکان تارکا حقا من حقوق رسول الله «ص» لان حق الحسین فریضة من الله تعلی واجبه علی کل مسلم.

امام صادق (ع) فرمود:

اگر یکی از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد اما امام حسین (علیه السلام) را زیارت نکند حقی از حقوق رسول خدا (ص) را ترک کرده است چرا که حق حسین (ع) فریضه الهی و بر هر مسلمانی واجب و لازم است.

وسائل الشیعه، ج 10، ص 333

حدیث بیت وسوم: کربلا کعبه کمال

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

من لم یأت قبر الحسین (علیه السلام) حتی یموت کان منتقص الاءیمان منتقص الدین، اءن ادخل الجنة کان دون المؤمنین فیها.

امام صادق (ع) فرمود:

هر کس به زیارت قبر امام حسین (ع) نرود تا بمیرد ایمانش نا تمام و دینش ناقص خواهد بود به بهشت هم که برود پایین تر از مومنان در آنجا خواهد بود.

وسائل الشیعه، ج 10 ص 335

حدیث بیست و چهارم: از زیارت تا شهادت

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

لا تدع زیارة الحسین بن علی علیهما السلام و مر أصحابک بذلک یمد الله فی عمرک و یزید فی رزقک و یحییک ء الله سعیدا و لا تموت الا شهیدا.

امام صادق (ع) فرمود:

زیارت امام حسین علیه السلام را ترک نکن وبه دوستان و یارانت نیز همین را سفارش کن! تا خدا عمرت را دراز و روزی و رزقت را زیاد کند و خدا تورا با سعادت زنده دارد و نمیری مگر شهید.

وسائل الشیعه، چ 10 ص،335

حدیث بیست و پنجم: حدیث محبت

عن ابی عبد الله قال:

من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین (علیه السلام) وزیارته و من اراد الله به السوء قذف فی قلبه بغض الحسین (علیه السلام) و بغض زیارته.

امام صادق (ع) فرمود:

هر کس که خدا خیر خواه او باشد محبت حسین (ع) و زیارتش را در دل او می اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد کینه وخشم حسین (ع) و خشم زیارتش را در دل او می اندازد.

وسائل الشیعه، ج 10 ص 388، بحار الانوار، ج 98، ص 76

حدیث بیست وششم: نشان شیعه بودن

قال الصادق (علیه السلام)

من لم یأت قبر الحسین (علیه السلام) و هو یزعم انه لنا شیعة حتی یموت فلیس هو لنا شیعة و ان کان من اهل الجنة فهو من ضیفان اهل الجنة

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

کسی که به زیارت قبر امام حسین نرود و خیال کند که شیعه ما است و با این حال و خیال بمیرد او شیعه ما نیست واگر هم از اهل بهشت باشد از میهمانان اهل بهشت خواهد بود.

کامل الزیارات، ص 193، بحار الانوار، ج 98 ص 4

حدیث بیست و هفتم: سکوی معراج

قال الصادق (علیه السلام)

من اتی قبر الحسین (علیه السلام) عارفا بحقة کتبه الله عزوجل فی اعلی علیین

امام صادق (ع) فرمود:

هر کس که به زیارت قبر حسین (علیه السلام) نایل شود و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد خدای متعال او را در بلندترین درجه عالی مقامان ثبت می کند.

من لا یحضره الفقیه، ج 2 ، 581

حدیث بیست هشتم: مکتب معرفت

قال ابو الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام)

أدنی ما یثاب به زائر ابی عبد الله (علیه السلام) بشط فرات إذا عرف حقه و حرمته و ولایته ان یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخز.

حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام) فرمود:

کمترین ثوابی که به زائر امام حسین (علیه السلام) در کرانه فرات داده می شود این است که تمام گناهان مقدم و موخرش بخشوده می شود. بشرط این که حق و حرمت ولایت آن حضرت را شناخته باشد.

مستدرک الوسائل، ج 10 ص 236، به نقل از کامل الزیارات، ص 138

حدیث بیست ونهم: همچون زیارت خدا

قال الامام رضا (علیه السلام)

من زار قبر الحسین (ع) بشط الفرات کان کمن زار الله

امام رضا (علیه السلام) فرمود:

کسی که قبر امام حسین (علیه السلام) را در کرانه فرات زیارت کند، مثل کسی

است که خدا را زیارت کرده است.

مستدرک الوسائل، ج 10، ص 250؛ به نقل از کامل

حدیث سی ام: زیارت عاشورا

قال الصادق (علیه السلام)

من زار الحسین (علیه السلام) یوم عاشورا وجبت له الجنة

امام صادق (ع) فرمود:

هر کس که امام حسین (علیه السلام) را در روز عاشوار زیارت کند بهشت بر او واجب می شود .

اقبال الاعمال، ص 568

حدیث سی ویکم: بالاتر از روسپیدی

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

من باب عند قبر الحسین (علیه السلام) لیلة عاشورا لقی الله یوم القیامة ملطخا بدمه کأنما قتل معه فی عرصه کربلا

امام صادق (ع) فرمود:

کسی که شب عاشورا درکنار مرقد امام حسین (علیه السلام) سحر کند روز قیامت در حالی به پیشگاه خدا خواهد شتافت که به خونش آغشته باشد، مثل کسی که در میدان کربلا و درکنار امام حسین علیه السلام کشته شده باشد.

وسائل الشیعه، ج 10، ص 372

حدیث سی دوم: نشانه های ایمان

قال ابو محمد الحسن العسکری (علیه السلام)

علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسین، و زیارة الاربعین، و التختم فی الیمین، و تعفیر الجبین و الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم.

امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود:

نشانه های مؤمن پنج چیز است: 1 نمازهای پنجاهگانه (*) 2 زیارت اربعین 3 انگشتر به دست راست کردن 4 بر خاک سجده کردن 5 بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن.

وسائل الشیعه، ج 10 ص 373 و نیز التهذیب، ج 6 ص 52

حدیث سی و سوم: رواق منظر یار

قال رسول الله (ص)

الا و ان الإجابة تحت قبته و الشفاء فی تربته، و الائمة (علیهم السلام) من ولده

پیامبر خدا(ص) فرمود:

بدانید که اجابت دعا، زیر گنبد حرم او و شفاء در تربت او، و امامان (علیه السلام) از فرزندان اوست

مستدرک الوسائل، ج 10 ص 335

حدیث سی و چهارم: تربت و تربیت

قال الصادق (علیه السلام)

حنکوا اولادکم بتربة الحسین (ع) فإنها امان

امام صادق (ع) فرمود:

کام کودکانتان را با تربت حسین (ع) بردارید چرا که خاک کربلا فرزندانتان را بیمه می کند .

وسائل الشیعه، ج 10 ص 410

حدیث سی و پنجم: بزرگترین دارو

قال ابو عبدالله (علیه السلام):

فی طین قبر الحسین (علیه السلام) الشفاء من کل داء و هو الدواء الاکبر

امام صادق (ع) فرمود:

شفای هر دردی در تربت قبر حسین (علیه السلام) است و همان است که بزرگترین داروست.

کامل الزیارات، ص 275 و وسائل الشیعه، ج 10، ص 410

حدیث سی و ششم: تربت و هفت حجاب

قال الصادق (علیه السلام)

السجود علی تربة الحسین (علیه السلام) یخرق الحجب السبع.

امام صادق (ع) فرمود:

سجده بر تربت حسین (علیه السلام) حجابهای هفتگانه را پاره می کند.

مصباح التمهجد، ص 511، و بحار الانوار، ج 98، ص 135

حدیث سی و هفتم، سجده بر تربت عشق

کان الصادق (ع) لا یسجد الا علی تربة الحسین (ع) تذللا لله و إسکتانة الیه.

رسم حضرت امام صادق (ع) چنین بودکه:

جز بر تربت حسین (ع) به خاک دیگری سجده نمی کرد و این کار را از سر خشوع و

خضوع برای خدا می کرد.

وسائل الشیعه، ج 3، ص .608

حدیث سی و هشتم: تسبیح تربت.

قال الصادق (ع)

السجود علی طین قبر الحسین (ع) ینور الی الارض السابعة و من کان معه سبحة من طین قبر الحسین (ع) کتب مسبحا و ان لم یسبح بها…

امام صادق (ع) فرمود:

سجده بر تربت قبر حسین (ع) تا زمین هفتم را نور باران می کند و کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین (ع) را با خود داشته باشد، تسبیح گوی حق محسوب می شود، اگر چه با آن تسبیح هم نگوید.

من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 268

وسائل الشیعه، ج 3 ص 608

حدیث سی و نهم :تربت شفا بخش

عن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال:

و لا تأخذوا من تربتی شیئا لتبرکوا به فأن کل تربة لنا محرمة الا تربة جدی الحسین بن علی علیهما السلام فأن الله عزوجل جعلها شفاء لشیعتنا و أولیائنا.

حضرت امام کاظم (ع) در ضمن حدیثی که از رحلت خویش خبری می داد فرمود:

چیزی از خاک قبر من برندارید تا به آن تبرک جویید چراکه خودرن هر خاکی جز تربت جدم حسین (ع) بر ما حرام است، خدای متعال تنها تربت کربلا را برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است.

جامع الاحادیث الشیعه، ج 12، ص .533

حدیث چهلم: یکی از چهار نیاز

قال الامام موسی الکاظم (ع)

لا تستغنی شیعتنا عن أربع: خمرة یصلی علیها و خاتم یتختم به و سواک یستاک به و سبحة من طین قبر أبی عبد الله علیه السلام…

حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمود:

پیروان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند:

1 سجاده ای که بر روی آن نماز خوانده شود. 2 انگشتری که در انگشت باشد.

3 مسواکی که با آن دندانها را مسواک کنند. 4 تسبیحی از خاک مرقد

امام حسین (ع) ….